serviceANMÄLAN

Har du något i din lägenhet eller lokal som behöver åtgärdas? Eller är det något i de gemensamma utrymmena som inte fungerar? Anmäl ärendet här så kontaktar vi dig för att boka tid för service. 

Om du behöver akut hjälp i fastigheten eller lägenheten ringer du vår jour, se kontaktuppgifter i trapphuset. Jour utanför kontorstid skickas endast när det gäller ärenden som översvämning, elavbrott, risk för fara eller liknande som kräver akuta åtgärder.