Om Stjernplan

Förvaltning | Utveckling | Entreprenad

Om oss

Stjernplan är en privatägd företagsgrupp med säte i Malmö. Vår verksamhet delas in i tre affärsområden:

· Fastighetsförvaltning

· Fastighetsutveckling

· Entreprenadverksamhet

Vi har en stark tro på att våra affärsområden tillsammans kan samverka för bättre boendemiljöer och för en långsiktig och hållbar tillväxt.

Tillsammans med vår engagerade personal sköter vi allting själva, från projektutveckling och byggnation till ekonomi och fastighetsskötsel. Det bidrar till att vi lär känna våra fastigheter och våra hyresgäster, ger bra kontroll över verksamheten samt lär oss mer om vad vi behöver tänka på när vi bygger nytt.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Vi äger och förvaltar ca 1 000 lägenheter i södra Sverige samt runt Stockholm. Vi äger även en del kommersiella fastigheter, men fokus är bostadsfastigheter. Vi är organiserade med egen personal som hanterar all förvaltning. På detta sätt lär vi känna våra fastigheter bättre och vi kan agera som en god hyresvärd direkt gentemot våra hyresgäster. Detta skapar en miljö med korta beslutsvägar och hög servicenivå.

FASTIGHETSUTVECKLING

Vi utvecklar nya bostadsfastigheter från grunden. Genom förvärv av tomter samt markanvisningar utvecklar, projekterar och uppför vi nya flerfamiljshus. Husen bygger vi för egen förvaltning så som hyresfastigheter eller i form av bostadsrättsprojekt. Vi agerar även aktivt i vårt befintliga fastighetsbestånd för att hela tiden utveckla, förtäta och förbättra våra befintliga bostadsområden.

ENTREPRENADVERKSAMHET

Genom våra två koncernföretag MT Syd AB samt Husconcept AB uppför och bygger vi våra fastighetsprojekt i egen regi. Vår entreprenadverksamhet riktar sig självklart även till externa kunder. Läs mer på våra koncernbolags respektive hemsida.

www.mtsyd.se

www.husconcept.se