uthyrningspolicy

Grundprincipen är att alla hyresgäster skall känna trygghet och trivsel i sitt boende och därför är vi måna om att varje hyresgäst får hyra en lägenhet som passar deras levnadsförhållande. Lägenheterna förmedlas enligt gällande uthyrningspolicy, men Stjernplan förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.

Alla våra hyreslägenheter förmedlas i dagsläget via HomeQ. Du som ej har Bank-ID är välkommen att kontakta oss för ett personligt besök via kontaktuppgifterna nedan. Det är kostnadsfritt att söka lägenhet hos HomeQ och du behöver Bank-ID för att kunna registrera dig. Har du frågor som rör HomeQ ber vi dig att ta kontakt med deras kundservice. Du hittar även svar på de vanligaste frågorna gällande medlemskap, registrering och ansökan genom att klicka här. 

Vi har inget förturssystem för separationer, trångboddhet eller liknande.

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, planlösning och tekniska lösningar.

 • Kreditupplysning genomförs alltid före visning.
 • Sökande och eventuell medsökande ska ha fyllt 18 år för att kunna teckna kontrakt.
 • Sökande och eventuell medsökande ska ha en stabil inkomst från arbete eller pension, tillräcklig för att täcka hyran och rimliga levnadskostnader. Inkomsten ska styrkas med anställningsavtal samt med tre lönespecifikationer för de senaste månaderna.
 • Saknas fast inkomst eller om man är student krävs en borgensman eller en deposition på 1–3 månadshyror. Borgensmannen ska ha god inkomst och inga betalningsanmärkningar. Depositionen behålls under hela hyrestiden och betalas tillbaka efter godkänd slutbesiktning.
 • Huvudregeln är att sökande och eventuell medsökande inte får ha några betalningsanmärkningar, oreglerade skulder eller pågående skuldsanering.
 • Sökande och eventuella medsökande får inte ha brustit i god hyressed under de senaste 12 månaderna eller ha andra för boendet negativa referenser. Skriftlig referens från nuvarande hyresvärd ska lämnas in.
 • Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Stjernplan följer Boverkets rekommendationer och det innebär att max två personer får bo i en 1:a, max tre personer i en 2:a, max fyra personer i en 3:a och max fem personer i en 4:a.
 • Ansökan är personlig och man måste själv bo i lägenheten och vara folkbokförd på adressen.
 • Hemförsäkring och abonnemang för hushållsel ska tecknas av hyresgästen senast på tillträdesdagen. Hyresgästen ska till hyresvärden kunna uppvisa en kopia på försäkringsbrevet inom en vecka från inflyttning.

 

Uthyrningspolicy vid investeringsstöd

Gäller Passaren 2 Skurup, Yxan 4 Tomelilla, Macklean 25 Skurup

 Grundprincipen är att alla hyresgäster skall känna trygghet och trivsel i sitt boende och därför är vi måna om att varje hyresgäst får hyra en lägenhet som passar deras levnadsförhållande.

Alla våra hyreslägenheter förmedlas i dagsläget via HomeQ. Lägenheterna förmedlas efter köpoäng. Du som ej har Bank-ID är välkommen att kontakta oss för ett personligt besök via kontaktuppgifterna nedan. Det är kostnadsfritt att söka lägenhet hos HomeQ och du behöver Bank-ID för att kunna registrera dig. Har du frågor som rör HomeQ ber vi dig att ta kontakt med deras kundtjänst.

 • Kreditupplysning genomförs alltid före visning.
 • Sökande och eventuell medsökande ska ha fyllt 18 år för att kunna teckna kontrakt.
 • Hushållet skall tjäna 1.0 gånger normalbeloppet efter det att hyran är betald. Sökande och eventuell medsökande ska ha en stabil inkomst från arbete, pension, studentinkomst eller tidsbegränsad anställning tillräcklig för att täcka hyran och rimliga levnadskostnader. Inkomsten ska styrkas med anställningsavtal samt med tre lönespecifikationer för de senaste månaderna eller motsvarande för bidragstagande.
 • Bostadsbidrag, bostadstillägg, försörjningsstöd, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, a-kassa, vårdbidrag, underhållsbidrag, underhållsstöd samt barnbidrag räknas som inkomst.
 • Borgensmannen ska ha god inkomst 4.0 gånger hyran och inga betalningsanmärkningar.
 • Huvudregeln är att sökande och eventuell medsökande inte får ha några betalningsanmärkningar, oreglerade skulder eller pågående skuldsanering.
 • Sökande och eventuella medsökande får inte ha brustit i god hyressed under de senaste 12 månaderna eller ha andra för boendet negativa referenser. Skriftlig referens från nuvarande hyresvärd ska lämnas in.
 • Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Stjernplan följer Boverkets rekommendationer och det innebär att max två personer får bo i en 1:a, max tre personer i en 2:a, max fyra personer i en 3:a och max fem personer i en 4:a.
 • Ansökan är personlig och man måste själv bo i lägenheten och vara folkbokförd på adressen.
 • Hemförsäkring och abonnemang för hushållsel ska tecknas av hyresgästen senast på tillträdesdagen. Hyresgästen ska till hyresvärden kunna uppvisa en kopia på försäkringsbrevet inom en vecka från inflyttning.